Mikulov

Příroda a klima

 

 

2.Příroda a klima

 

Mikulov patří k těm starobylým městským sídlům, která unikla překotnému rozvoji a expanzi. Díky tomu se i dnes můžeme kochat překrásnými pohledy na harmonický celek města a okolní krajiny. Velmi příznivé klima, které se vyznačuje nejvyšším počtem slunečních dnů v roce a mírnou zimou, předurčuje Mikulov i celý mikroregion Mikulovsko k trávení volného času a odpočinku prakticky ve všech ročních obdobích.

Nejvýznamnější přírodní lokalito je Chráněná krajinná oblast Pálava. Tento harmonický krajinný komplex Pavlovských vrchů a údolí nivy řeky Dyje byl v roce 1986 zapsán na listinu biosférických rezervací UNESCO. Díky pestrým přírodním podmínkám a poloze Pálavy je její flora a fauna výjimečně bohatá. Žije zde řada evropsky ohrožených druhů rostlin a živočichů, proto byla část jejího území zařazena do soustavy Natura 2000. CHKO Pálava je součástí biosférické rezervace Dolní Morava, zahrnující také Lednicko-valtický areál a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. Nejvyšším bodem Pálavy je Děvín (554m.n. m.), na jehož úpatí se nachází zřícenina hradu Děvičky. Národní přírodní rezervace  Děvín-Kotel-Soutěska je nejvýznamnějším maloplošným chráněným územím chráněné krajinné oblasti Pálava a biosférické rezervace Dolní Morava. Tradiční a turisty vyhledávanou trasou je Naučná stezka Děvín. Na 15 zastaveních se návštěvníci seznámí s rostlinami a živočišnými druhy, s myslivostí a lesním hospodářstvím, s geologickou stavbou Pálavy, s historií a osídlením hradu Děvičky a s okolní vodohospodářskou a zemědělskou problematikou.

Nejvýznamnější památkou střední části Pálavy je zřícenina Sirotčího hrádku, postaveného na přelomu 13. A 14. Století na dvou skalních útesech vysoko nad obcí Klentnice. Součástí Pavlovských vrchů je i území Stolové hory (458m.n.m.), které je chráněno jako národní přírodní rezervace Tabulová,  Růžový vrch a Kočičí kámen. V rezervaci žijí vzácné druhy rostlin a živočichů, např. šalvěj habešská, která se zde vyskytuje na jediném místě v České republice.

Jednou z významných přírodních dominant města je Svatý kopeček s potním kostelem sv. Šebestiána a dalšími sakrálními stavbami. Pro bohatý výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů bylo i jeho území vyhlášeno přírodní rezervací.

Na severním okraji Mikulova leží vrch Turold s Jeskyněmi na Turoldu s unikátní „turoldskou výzdobou“. Toto území, které má status přírodní rezervace, je výjimečné svými skalními, stepními a lesními společenstvy na vápencovém podkladě a paleontologickým a archeologickým nalezištěm. Je také významným zimovištěm netopýrů. Pro návštěvníky přírodní rezervace Turold je připravena Naučná stezka Turold. Na 8 zastaveních tvořících 300 metrů dlouhou trasu se dozví o přírodní rezervaci, Jeskyních na Turoldu, geologické stavbě, paleontologických a archeologických nálezech, rostlinách i zvířatech.

Základem botanické zahrady v zámeckém parku byla barokní zahrada, která vznikla na přelomu 17. A 18. Století na širokých terasách po obvodu zámku. Na počátku 19. Století byla osázena stromy a přebudována na park anglického typu. Teplé klima umožnilo vysadit do parku hlavně teplomilné druhy dřevin včetně exotických stromů a keřů dovezených ze Středomoří.

Mezi městem a hranicí s Rakouskem se zvedá Šibeniční vrch, další přírodní rezervace v katastru města. Stejnojmenný rybník v jeho blízkosti je dnes místem chovu rybí násady a oblíbeným lovištěm kormoránů.