Mikulov

Vinařství

 

 

8.Vinařství

Víno – dar země a slunce a plod lidské píle. Víno představuje vytrvalost, odhodlání a kontinuitu. Počátky pěstování vinné révy na Jižní Moravě sahají již do doby Říše římské (3.-4. století n.l).

 Mikulovská vinařská podoblast je jednou ze čtyř podoblasti vinařské oblasti Morava. Proslavená je zejména Ryzlinkem vlašským, který na vápencovitých půdách v okolí Pálavy vyzrává do vynikajících jakostí, a dalšími dvěma odrůdami, které byly v oblasti vyšlechtěny – Pálava a Aurelius. Výbornou jakostí tu vyniká i Rulandské bílé, šedé a Chardonnay. Největšími vinařskými středisky této oblasti jsou Mikulov, Valtice, Dolní Dunajovice a Novosedly. Perspektivním směrem dalšího vývoje vinařství v této oblasti je výroba biovín.

Vinařská expozice v Regionálním muzeu v Mikulově – rozsáhlá expozice věnovaná pěstování hroznů a výrobě vína na Moravě. Její součástí je sbírka historických lisů a pozoruhodný obří sud umístěný v zámeckém sklepení, který byl zhotoven v roce 1643. Svým objemem cca 1014 hektolitru (135 tisíc lahví vína se v 17. století řadil k největším v Evropě.

Vinařská naučné stezky a individuální trasy

Moravská vinná stezka - (280km) spojuje města Znojmo a Uherské Hradiště a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek, které představují zvláštnosti a zajímavosti jednotlivých vinařských regionů. Je páteřní stezkou rozsáhlé sítě regionálních cyklistických stezek procházejících malebnou krajino jižní Moravy.

Mikulovská vinná stezka  - (82.km) představuje vinařství Mikulovské vinařské podoblasti. Trasa začíná v Mikulově (městská památková rezervace, Regionální muzeum na zámku s vinařskou expozicí) a zavede vás do Valtic (Salon vín České republiky), Lednice (novogotický zámek, park s minaretem, historický skleník, akvárium Malawi), Bulhar, Milovic, Pavlova a Dolních Věstonic (archeologická expozice). Z Věstonic trasa pokračuji přes hráz vodního díla Nové Mlýny do obce Strachotín, Pasohlávky, Novosedly a Nový Přerov zpět do Mikulova. Trasa je vhodná pro silniční a trekingová kola.

Vinařská naučná stezka Mikulov (20km) je zaměřena na historii kraje pod Pálavo a místní vinařské tradice.

Mikulovská vinařská podoblast  - naučná stezka Stará hora (3,5km) je součástí cyklistického okruhu Stará hora (35km). Zavede vás do vinic ve viniční lokalitě Stará hora, vrchu nedaleko Novosedel. Ve vinicích je umístěno 11 panelů, které populární formou informují o historii a současnosti pěstování vinné révy v této lokalitě.

Vinařská naučná stezka Valtice (5km) vede z vinařského centra Valtic na kopec Reistnu nad Valticemi a pokračuje okolními vinicemi až do historické části města. Trasu lze absolvovat pěšky nebo na kole, je vybavena 4 informačními panely s mapou.

Vinařské akce

Mikulov – Pálavské vinobraní (každoročně druhý týden v září) – Velkolepá akce s historickou vinařskou tržnicí, průvody, košty vín a burčáků, jejíž tradice sahá do roku 1947. Historický průvod s králem Václavem IV. připomíná jeho nocleh v Mikulově po útěku z vídeňského vězení. Tato třídenní slavnost nabízí návštěvníkům všech věkových skupin bohatý kulturní a společenský program.

Pavlov – Dny otevřených sklepů (červen až září) – ochutnávka a nákup pálavských vín, prohlídky místních vinařství.

Valtické vinné trhy (každoročně v květnu) – jedna z nejprestižnějších přehlídek vín v ČR.